1

Tham quan nhà máy

xưởng

chejian_03
chejian_10
chejian_05
chejian_09
chejian_13
chejian_14

In thăng hoa

shenghuayin_03
shenghuayin_05
shenghuayin_15
shenghuayin_09
shenghuayin_14
shenghuayin_11